محصولات کشاورزی به تنش شوری و خشکی مقاوم می‌شود

محصولات کشاورزی به تنش شوری و خشکی مقاوم می‌شود

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تمام وجود برای بقاء تلاش می کند. خاک شور است و هوا گرم. آب نیز به میزان کافی در دسترس نیست اما با این وجود هنوز زنده است. تا چشم کار می کند خشکی می بینی اما این تلاش و سبزی امید را زنده نگه می دارد.

تنش رطوبتی و تنش شوری از عوامل مهم کاهش رشد گیاهان است. شوری زیاد موجود در منابع آب و خاک، واقع شدن ایران در مناطق خشک و نیمه خشک و خشکسالی های مکرر سال های اخیر ضرورت ارائه راهکارهای مختلف برای تولید محصولات کشاورزی دراین شرایط تنشی را روشن می کند.

در این راستا محققان در موسسه تحقیقات خاک و آب با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با انجام پژوهش های نوین برای افزایش عملکرد محصولات کشاورزی تحت این شرایط تنشی، به موفقیت های زیادی رسیدند.

در این پژوهش از پتانسیل موجود در باکتری های ریزوسفری اراضی متاثر از شوری و خشکی برای مقابله با شرایط تنشی استفاده شد. باکتری های ریزوسفری به ویژه انواع موجود در شرایط خاک های شور و خشک پتانسیل لازم برای تهیه مایه تلقیح جهت مقابله با این شرایط تنشی و تولید محصول را دارد.

از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت ایران حدود ۸.۶ میلیون هکتار آنها مبتلا به درجات مختلف شوری هستند بنابراین محدودیت شوری در منابع خاک و آب از جمله شرایط تنشی مهم حاکم بر کشاورزی ایران محسوب می شود. تنش بسیار مهم دیگر، تنش رطوبتی و خشکی است. ایران در مناطق خشک و نیمه خشک جهان واقع شده همچنین چند سال متوالی است که ایران با پدیده خشکسالی و کمبود نزولات جوی نیز مواجه شده است. افزایش دمای هوا نیز مشکلات را مضاعف کرده است. خشکسالی در حوزه کشاورزی بیشترین تاثیر را دارد زیرا بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی در ایران در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر در زمین های زیر کشت دیم بارندگی سالیانه برای رشد بهینه محصول کفایت نمی کند. بنابراین در بیشتر موارد، گیاه با تنش خشکی روبه رو است.

با انجام این طرح محققان موفق به شناسایی باکتری های ریزوسفری شدند تا با ارائه مایه تلقیح مناسب برای مناطق خشک و خاک های شور به منظور مقاوم سازی گیاهان کشاورزی به تنش های خشکی و شوری استفاده شود. باکتری های ریزوسفری گروهی از میکروارگانیسم های موجود در خاک هستند که محرک رشد گیاه محسوب می شوند.

پایان پیام/۲۵

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات