لغو کارگاه های آموزشی " استفاده از نرم افزار GIS در علوم بهداشتی " و " R " در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در دی ماه ۱۴۰۰

لغو کارگاه های آموزشی " استفاده از نرم افزار GIS در علوم بهداشتی " و " R " در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در دی ماه ۱۴۰۰

به استحضار می رساند کارگاه های آموزشی  " استفاده از نرم افزار GIS در علوم بهداشتی " و " "R در روز های شنبه مورخ چهارم  دی ماه  و چهارشنبه  هشتم دی ماه ۱۴۰۰ برگزار نمی گردند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات