بازدید رییس گروه نظارت موسسات آموزش عالی غیردولتی از واحد های فناور پارک علم و فناوری و موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

رییس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم از موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه، محمد کریمی در سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه از موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه بازدید کرد و با زیرساخت ها و بخش های مختلف و اقدامات صورت گرفته در این موسسه آشنا شد.
کریمی در حاشیه این بازدید با اشاره به فعالیت مطلوب موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی کشور، گفت: فعالیت این موسسات در مقایسه با سایر موسسات مطلوب است، اما با انتظاری که از جهاددانشگاهی داریم، می تواند ارتقا یابد.
وی افزود: موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه هم خوشبختانه از فضای کالبدی خوبی برای دانشجویان برخوردار است و تمام سعی ما این است که بتوانیم حداکثر کمک را جهت ارتقا کیفیت فعالیت های این موسسه داشته باشیم.
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه هم اکنون حدود ۲۵۰۰ دانشجو دارد و تاکنون نیز بیش از ۷۵۰۰ نفر فارغ التحصیل داشته است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

منبع خبر

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

    نظرات