آموزش «سواد دیجیتالی» برای معلمان چه ضرورتی دارد؟

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: اگر سواد دیجیتالی، در روند آموزش، حاصل نشود، مشکلاتی به دنبال خواهد داشت و معلمان، در سایر بخش‌ها توفیقات لازم را نیز به دست نخواهند آورد. حسن ملکی، با تاکید بر لزوم آموزش سواد دیجیتالی به والدین و معلمان، اظهار کرد: فضای مجازی و آموزش مجازی، یک واقعیت فراگیر است که همه واقعیت‌های پیرامون خود را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که گاهی به نظر می‌رسد که اثرگذاری فضای مجازی در امور تعلیم و تربیت و در برخی امور، از کنترل خارج شده است.وی ادامه داد: در آموزش مجازی، یکی از عوامل و زمینه‌های بسیار مهم، تعامل بین معلم و دانش‌آموزان است که به طور طبیعی حذف می‌شود. در این مسیر علاوه بر حذف تعامل مستقیم معلم با دانش‌آموز، تعامل دانش‌آموزان با یکدیگر نیز حذف می‌شود؛ این در حالی است که تعامل نقش مهمی در روند آموزش بر عهده دارد. رئیس ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات