چگونگی کنترل نقدینگی و کاهش تورم از طریق تامین مالی زنجیره تامین

در شیوه تامین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی، دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات انجام می گیرد. بر این اساس، ابزارهای اعتباری که در زنجیره تامین به کار گرفته می‌شود، اشتیاق و نیاز به نقدینگی را کم می‌کند. تامین مالی زنجیره‌ای، در راستای حمایت از تولید به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، مبنی بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌کار گرفته شده است. هدف از تامین مالی زنجیره‌ای، بهبود عملکرد بانک‌ها و افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی کشور و سیاست‌گذاری به‌منظور تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی و کمک به بهبود تامین زنجیره‌های تامین است. در همین راستا، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل ارائه خدمات «تامین مالی زنجیره تامین ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات