سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم از پارک خراسان بازدید کرد


سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم از پارک خراسان بازدید کرد و در جلسه ای درخصوص افزایش بودجه پارک های علم و فناوری، تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، دکتر امید رضایی فر، سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صبح شنبه ۱۶ بهمن ماه به اتفاق دکتر سیف الدین، رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های دانش بنیان بازدید کردند.

در ادامه جلسه ای با حضور رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه، سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان و معاونین و مدیران پارک خراسان تشکیل شد. در این جلسه درخصوص بودجه پارک های علم و فناوری تبادل نظر شد و موضوع افزایش بودجه پارک های علم و فناوری و اهمیت پارک ها در رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است دکتر رضایی فر از مجتمع کارگاهی شهید ستاری و شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم، مستقر در پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد. وی همچنین از کارخانه خانه سازی مشهد هم بازدید به عمل آورد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات