مناقصه تکمیل احداث کارخانه نوآوری لرستان

پارک علم و فناوری لرستان در نظر دارد جهت تکمیل احداث کارخانه نوآوری لرستان از طریق فراخوان عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته ابنیه پایه ۵ میباشند از طریق فراخوان عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

۱ _ موضوع مناقصه: تکمیل احداث کارخانه نوآوری لرستان

۲ - واجد شرایط کلیه پیمانکاران که دارای تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته ابنیه پایه ۵ یا بالاتر

۳ -محل اعتبار پروژه : اعتبارات عمرانی -اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه ساله

۴ _ تضمین شرکت در مناقصه: به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۲.۲۱۴.۷۴۶.۳۸۶ ریال معادل دومیلیارد دویست و چهارده میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار و سیصد و هشتاد و شش ریال می باشد.

۵ _ مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی : از روز چهارشنبه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰ ، تا روز دوشنبه مورخ ۰۲ / ۱۲ / ۱۴۰۰ .

۶ _ دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

۷ _ مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : از روز سه شنبه مورخ ۰۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ ، تا روز شنبه مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۴۰۰

۸ _ زمان برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه : ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۴۰۰

۹ - آدرس مناقصه گزار:لرستان،خرم آباد،کیلومتر پنج جاده خرم آباد-تهران، پردیس دانشگاهی کمالوند،

ورودی دانشگاه، معبرآخر، پارک علم و فناور ی لرستان

شماره تلفن: ۳۳۴۰۲۵۱۸ ۰۶۶ دبیرخانه کمیسیون معاملات پارک علم و فناوری لرستان.

محل برگزاری مناقصه : اتاق جلسات حوزه ریاست پار ک علم و فناوری لرستان .

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است.

_ هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه است .

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی است:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکزتماس: ۰۲۱۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷۰۲۱

شماره مناقصه: ۰۲ - ۱۴۰۰

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات