الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ مبلغ یارانه جبرانی باید پویا و متناسب با تورم باشد

الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ مبلغ یارانه جبرانی باید پویا و متناسب با تورم باشد

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات