گزارش اولین اردوی جهادی دانش بنیان محرومیت زدایی کشور، توسط پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر در سال ۱۴۰۱ +فیلملینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات