خانه خلاق و نوآوری؛ سکویی برای تحول آموزش‌ و پرورش

یکی از اهداف اصلی ایجاد خانه های خلاق تاثیرگذاری آنها در حوزه آموزش و تحول این حوزه مهم و راهبردی در کشور است. بر همین اساس با حمایتی که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه شد، خانه خلاق و نوآوری ستاپ با تفکر ارائه راهکارهای نوین و خلاق تربیتی و آموزشی و با هدف حمایت از افراد، تیم‌های نوآور و استارتاپ های فعال این حوزه، برای حل چالش های موجود در فضای تعلیم و تربیت شکل گرفت. خانه‌ای برای کمک به تغییر ساختار آموزش و پرورش رسمی کشور در رفع مشکلات فعلی با استفاده از راهکارهای نوآورانه و فناورانه، اثر گذاری ملی در مدیریت زنجیره ارتقاء نوآوری و خلاقیت و مهارت های مرتبط با آن در حوزه تربیت و آموزش کشور، ایجاد رابطه هدفمند بین تیم های کارآفرین در حوزه آموزش و تربیت با بازار هدف و جامعه مخاطبین و نقش آفرینی در اکوسیستم تربیتی و آموزشی ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات