با جشن گرفتن پیروزی های خود با انگیزه بمانید

با جشن گرفتن پیروزی های خود با انگیزه بمانید

کارآفرینان و صاحبان مشاغل کوچک در طی فعالیت های خود با پستی و بلندی های فراوانی رو به رو می شوند. آنچه که در این میان بیش از همه چیز حائز اهمیت است، حفظ انگیزه اولیه است.

اکوسیستم – به عنوان صاحب یک کسب و کار، ممکن است برخی از روز ها برای شما چالش بر انگیز تر و سخت تر باشد. در دنیای کارآفرینی، حفظ انگیزه کلید لازم برای موفقیت است. یکی از راه های مهمی که به وسیله آن می توانید انگیزه خود را حفظ کنید، جشن گرفتن پیروزی های روزمره خودتان است. با بررسی کار ها و تلاش های انجام شده، خودتان را به خاطر پیروزی ها تشویق کنید و به اشتباهات به چشم یک درس و تجربه نگاه کنید.

ماری فرگوسن، مدیر عامل شرکت Concenter Services می گوید: شما با اتخاذ تصمیمات مکرر و فعالیت های روزانه خسته می شوید. بنابر این، باید هر از گاهی متوقف شده و استراحت کنید و در عین حال برای حفظ انگیزه خود، به پیشرفت های صورت گرفته نگاهی بیندازید. قدردانی از تلاش ها و پیشرفت های انجام گرفته بسیار مفید است و به شما یادآوری می کند که چرا شما از ابتدا صاحب یک کسب و کار کوچک شده اید.

    نظرات