رشد کارآفرینی مشکل اشتغال را حل خواهد کرد

رشد کارآفرینی مشکل اشتغال را حل خواهد کرد

یک کارآفرین نمونه در استان خوزستان، کلید اشتغالزایی و حل معضل بیکاری را حمایت از تولید کننده و کارآفرین دانست.

به گزارش اکوسیستم، مجید علیزاده، کارآفرین نمونه خوزستانی گفت: باید از کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش تولید حمایت گردد تا در نتیجه‌ی رونق آن معضل اشتغال حل شود، زیرا در غیر اینصورت نه تنها مشکل بیکاری از بین نمی‌رود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در چند سال اخیر مسئله اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، اگر تصمیم داریم مشکل اشتغال را رفع کنیم باید در کشور از تولید و کارآفرینی حمایت گردد.

علیزاده بیان کرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر است که اگر بخواهد پویا عمل کند باید از کارآفرینی و کارآفرین حمایت شود.

وی عنوان نمود: کارآفرین می‌تواند فقط برای خود اشتغال به وجود آورده یا برای هزار برای هزار نفر ایجاد اشتغال کند، هر کسی که بتواند حتی برای خودش شغل ایجاد کند، یک کارآفرین است.

این کارآفرین تصریح کرد: لزوما کارآفرین به معنای تولید کننده نیست و کارآفرینان در بخش‌ها خدماتی نیز فعالیت می‌کنند. در عرصه‌ی خدمات در کشورهای پیشرفته فعالیت‌های زیادی صورت می‌گیرد به گونه‌ای که بالغ بر 50 درصد از مشکل اشتغال در این کشورها به مدد بخش خدمات رفع می‌شود.

وی گفت: بانک‌ها، بخش‌های اقتصادی و اداری همه باید از تولید کنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی حمایت کنند. در این حوزه نیز بانک‌ها می‌تواند با تسهیلات ارزان قیمت از کارآفرینان حمایت کرده تا آنان بتوانند چرخ اقتصاد مملکت را بچرخانند.

علیزاده با اشاره به این نکته که کارآفرینان برای شروع کار با مشکلات و موانع زیادی روبرو هستند، افزود: هنگامی که یک کارآفرین می‌خواهد ایده‌ی خود را پیاده سازی کند، از او حمایت نمی‌شود و به طرح وی نیز بها داده نمی‌شود.

وی بیان کرد: کارآفرین همانند نوزادی است که می‌خواهد تازه راه رفتن را شروع کند، چندین مرتبه زمین خواهد خورد ولی اگر دست کارآفرینان گرفته شود و از آنها حمایت کنند، قادر خواهند بود به فعالیت ادامه داده و اشتغالزایی کنند.

این کارآفرین در پایان گفت: هنگامی که یک کارآفرین قصد دارد فعالیت خود را شروع کند به حمایت نیاز دارد و زمانی که در کسب و کارش موفق شد، حمایت از وی چندان اثری نخواهد داشت.

    نظرات