چرخش در استارتاپ ها

چرخش در استارتاپ ها

یکی از مباحث جالب و جذاب در استارتاپ ها چرخش (pivot) است. در متد استارتاپ ناب یکی از تصمیمات مهم که صاحبان استارتاپ باید بگیرند چرخش در زمان مناسب و به شکل و نوع مناسب آن است. استارتاپ به نوعی آزمایش است که نیاز به یادگیری و چرخش مناسب دارد. زمانیکه مدل اولیه کسب‌وکار شما جواب نمی دهد (که اغلب هم این طور است) و  به بن بست می خورید آنگاه بهترین کار این است که براساس یادگیری ها و بازخوردها چرخش مناسب کنید .متد استارتاپ ناب شامل سه بخش مهم است، بساز، بسنج، بچرخ. در این نوشته سعی کرده ام انواع چرخش های موجود در استارتاپ ها را توضیح مختصری دهم.

چرخش زوم کردن(Zoom-in pivot): پررنگ ساختن یک ویژگی خاص و واحد از یک محصول و تقلیل کل مجموعه محصول به همان تک ویژگی و برجسته کردن ارزش تمرکز و کمینه محصول مانا سریع و کارآمد تحویل گرفته شده.

چرخش از زوم در آمدن(Zoom-out pivot): درست برعکس چرخش قبلی اینجا چرخیدن از یک ویژگی واحد و خاص که حس می‌شود برای مشتری کفایت نمی‌کند، به سمت رسیدن یک مجموعه کامل از محصول صورت می‌گیرد.

چرخش در بخش مشتری(Customer segment pivot): هنگامی که مشتریان، مشتریانی نیستند که از ابتدا برای خدمت دهی به آنها استارتاپ را پایه ریزی کرده ایم، نیاز به چرخش در بخش مشتری برای دستیابی به مشتریان بهینه تر و مناسب تر ایجاد می‌شود.

چرخش نیاز مشتری(Customer need pivot): گاهی چرخش از موضع فعلی به سمت ارضاء نیازهای دیگری از مشتریان که از ابتدا با آنها مواجه نبودیم سود بیشتری ایجاد می‌کند.

چرخش در پلتفرم(Platform pivot): به تغییری از یک برنامه کاربردی به یک پلتفرم ویا برعکس اشاره دارد.

چرخش معماری کسب و کار(Business architecture pivot): شرکت‌ها عموما از دو معماری کسب و کار پیروی می‌کنند: حاشیه سود بالا، حجم کم (مدل سیستم های پیچیده) یا حاشیه سود پایین، حجم بالا (مدل عملیات حجیم) کسب و کارهای نوپا می‌توانند معماری خود را به یکی از این دوحالت و یا حالتی فی ما بین این دو قطب تغییر دهند.

چرخش بهره برداری از ارزش(Value capture pivot): روش های بهره برداری از ارزشی که شرکت خلق کرده به نقد کردن و یا مدل درآمدی شناخته می‌شوند. نقد کردن یک ویژگی بیرونی محصول است که به دلخواه اضافه یا کم می‌شود و چرخش در شیوه بهره برداری از ارزش تاثیر بسزایی در ادامه حیات کسب و کار دارد.

چرخش موتور رشد(Engine of growth pivot): سه موتور رشد ابتدایی وجود دارد که عبارتند از رشد ویروسی، چسبنده و پرداختی و کسب و کار را تقویت می‌کنند. در این نوع چرخش، شرکت استراتژی رشد خود را تغییر می‌دهد تا رشدهای سریع‌تر و سودمندتری را تجربه کند.

چرخش در کانال(Channel pivot): گاهی راه حل‌های پایه‌ای یکسان می‌توانند از طریق کانال‌های فروش و توزیع متفاوت با اثربخشی بیشتری تحویل داده شوند.

چرخش فناوری(Technology pivot): این نوع چرخش بیشتر در کسب و کارهای جا افتاده رایج است زیرا فقط کمی دچار تغییر میشوند و در بخش مشتری و مساله مشتریان تفاوتی ایجاد نمی‌شود و مدل کسب ارزش کانال‌ها نیز ثابت است. این چرخش به دنبال افزایش بهره‌وری و عملکرد در حین پایین آوردن قیمت ها با استفاده از چرخشی در فناری‌های نوین است.

هرکدام از این چرخش ها براساس اتفاقات و رویکردهای مختلفی است که سعی می شود در نوشته های بعدی به تفصیل هرکدام را توضیح دهیم و براساس نوع اعتبارسنجی و یادگیری صورت گرفته کاربرد هرکدام را در اکوسیستم - توضیح دهیم.

 

    نظرات