مدیرعامل صندوق بین المللی پول: مدل اقتصادی خاورمیانه در حال تغییر است

مدیرعامل صندوق بین المللی پول: مدل اقتصادی خاورمیانه در حال تغییر است

کریستین لاگارد (مدیر عامل صندوق بین المللی پول) اعلام کرد: مدل اقتصادی خاورمیانه تغییر خواهد کرد، زیرا قیمت هر بشکه نفت در حال کاهش است و کالاهای جانشین نیز در حال ورود به بازار هستند.

به گزارش اکوسیستم، لاگارد به شبکه خبری الجزیره گفت: اقتصاد سیاسی خاورمیانه در حال تغییر است و اکثر کشورهای این منطقه مشغول متنوع سازی اقتصاد خود برای رها شدن از وابستگی به نفت هستند تا بتوانند برای آینده‌ای متفاوت برنامه ریزی کنند.

وی در ادامه افزود: در این بین جوانان و زنان نیز خواستار نقش بیشتری در جامعه هستند.

بالاترین مقام صندوق بین المللی پول که به دولت‌ها مشاوره اقتصادی می‌دهد، گفت: هرگاه به کشوری توصیه‌ای می‌کنیم، خودمان نیز تامین مالی آن را به عهده می‌گیریم. ما همواره از رهبران کشورها خواسته‌ایم که شدیدا مراقب پدیده‌های باشند که کاملا آشکار هستند مثل فقرا و آنهایی که شاید در نتیجه سیاست‌های تقویت اقتصادی دچار مشکل شوند.

وی اضافه کرد: زمانی که کشوری به صندوق بین المللی پول مراجعه می‌کند و برنامه می‌خواهد، ما از آن کشور درخواست می‌کنیم که تامین مالی عمومی خود را ترمیم کند، ولی همیشه می‌گوییم مراقب امنیت اجتماعی باشید زیرا این امر بسیار حائز اهمیت است.

بر اساس اظهارات لاگارد، ذهنیت‌ها تغییر پیدا کرده است، از اینرو نمی‌توانید کشور را با این ادعا که کشوری ثروتمند است و ما بخشی از آن را مجددا توزیع می‌کنیم، اداره کنید.

وی تشریح کرد: مسئله دیگر، اقتصادی است که بخش خصوصی در آن مقبول بوده و از محیط کسب و کار مناسبی نیز برخوردار باشد، بطوریکه مردم به هیچ دلیلی از سرمایه گذاری منع نشوند.

مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفت: فراهم سازی ارزش برای پول و تمرکز روی جوانان اهمیت ویژه‌ای دارد، این موضوعات مستلزم ایجاد شغل به روش‌های مختلفی از جمله تقویت بخش خصوصی است.

    نظرات