آمادگی تامین اجتماعی برای بیمه افراد شاغل در استارتاپ ها

آمادگی تامین اجتماعی برای بیمه افراد شاغل در استارتاپ ها

منصور آتشی (مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی) گفت: اگر مرجع یا متولی کسب و کارهای مجازی معین شود، سازمان تامین اجتماعی آمادگی دارد که افراد شاغل در استارتاپ‌ها را بیمه کنند.

به گزارش اکوسیستم، آتشی در مورد چگونگی بیمه افراد شاغل در استارتاپ‌ها بیان نمود: افرادی که در فضای مجازی اشتغال دارند، اگر رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داشته باشد، مشمول قانون کار هستند و کارفرما باید آنها را بیمه کند.

وی ادامه داد: بطور مثال افرادی که در انبار یک استارتاپ فعالیت دارند و مستقیما به آن شرکت سرویس می‌دهند و در مقابل مزدی دریافت می‌کنند، بر اساس قانون باید بیمه شوند و کارفرما مکلف به بیمه اجباری آن افراد خواهد بود.

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه کرد: با درنظر گرفتن فضای کسب و کاری که به تازگی راه اندازی شده است، رابطه کارگری و کارفرمایی به آن شکل وجود ندارد و افراد شاغل در استارتاپ‌ها مستقیم از مشتری پول دریافت می‌کنند و بابت این موضوع نیز سرویس می‌دهند. به همین دلیل رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و باید تعریف جدیدی در مورد بیمه این افراد ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی آماده است که نسبت به بیمه افراد شاغل در استارتاپ‌ها اقدام کند. اما بیمه کردن تک تک این افراد امکان پذیر نیست، زیرا افراد زیادی در زیر مجموعه شرکت‌های فضای مجازی اشتغال دارند.

آتشی افزود: سازمان تامین اجتماعی به دنبال یک مرجع به عنوان متولی شرکت‌های فعال در فضای مجازی است تا بتواند انعقاد قرارداد داشته باشد. برای این منظور جلساتی با اتحادیه کسب و کار فضای مجازی و انجمن صنفی کسب‌ و کار اینترنتی برگزار شده است، باید متولی امور تمام شرکت‌های مشغول در فضای مجازی مشخص گردد تا وارد مذاکره شویم و اطلاعات آن را ارائه دهیم.

وی تاکید کرد که امکان این موضوع وجود ندارد که هر کدام از افراد شاغل در استارتاپ‌ها بطور جداگانه برای بیمه اقدام کنند. مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه کرد: زمانی که متولی این موضوع مشخص شود، نسبت به بیمه این افراد اقدام خواهد شد و آن انجمن یا اتحادیه، بانک اطلاعاتی از افراد شاغل در کسب و کارهای اینترنتی را به بیمه ارائه می‌دهد و این افراد می‌توانند با مراجعه به شعب بیمه تامین اجتماعی نسبت به بیمه خود اقدام کنند.

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: نرخ این نوع بیمه مشخص است و خود بیمه شده باید آن را پرداخت کند. علاوه بر اینکه سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌ شدن این افراد استقبال می‌کند، کمک‌هایی نیز به آنها خواهیم کرد. البته این نوع بیمه برای افرادی که در فضای مجازی اشتغال دارند، اجباری نیست.

آتشی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر مرجع و متولی شرکت‌های فضای مجازی مشخص نیست، گفت: مکاتبه‌ای در این رابطه با اتاق اصناف داشتیم تا هرچه سریع‌تر این مرجع مشخص شود.

وی افزود: در بیمه‌های اختیاری شرط سنی وجود دارد و افرادی که تا سن 50 سالگی هیچ سابقه بیمه‌ای ندارد، بیمه نخواهند شد و در صورتی که  سابقه‌ای داشته باشند متناسب با سابقه به شرط سنی آنها اضافه می‌شود. افرادی که 10 سال سابقه بیمه داشته باشند، از شرط سنی معاف خواهند بود و می‌توانند برای بیمه خود اقدام کنند.

    نظرات