بسته پاداش 50 میلیارد دلاری برای مدیر عامل تسلا

بسته پاداش 50 میلیارد دلاری برای مدیر عامل تسلا

به تازگی سهامداران شرکت تسلا با یک بسته پاداشی جدید و مشروط برای ایلان ماسک (مدیرعامل تسلا) موافقت کرده‌اند. اگر مدیرعامل تسلا بتواند به شروطی سهام داران تعیین کرده‌اند، عمل کند و به هدفگذاری‌های 10 سال آینده دست یابد، طی یک دهه درآمدی معادل 50 میلیارد دلار خواهد داشت.

به گزارش اکوسیستم، ایلان ماسک این مبلغ را به طور یکجا دریافت نخواهد کرد و چه بسا اصلا نتواند تمام آن را دریافت کند. یکی از هدف گذاری‌هایی که سهام داران تعیین کرده‌اند، 650 میلیارد دلاری شدن ارزش بازار تسلا تا سال 2028 میلادی است. ارزش کنونی بازار این شرکت برابر 59 میلیارد دلار است، این یعنی ارزش تسلا تا 10 سال دیگر باید بیش از 10 برابر شود.

زمانی که ارزش بازار تسلا به 100 میلیارد دلار برسد، مدیرعامل تسلا یک دوازدهم از بسته پاداش خود را دریافت خواهد کرد. پس از آن نیز هر بار که ارزش بازار تسلا تا 50 میلیارد دلاری افزایش یابد، ماسک یک دوازدهم دیگر از این پکیج را دریافت می‌کند. در مجموع مدیرعامل تسلا 16 هدف گذاری پیش روی خود دارد که برای دست یافتن به هر کدام پاداش متفاوتی به وی تعلق خواهد گرفت.

براساس بسته پاداشی که تعیین شده است، اگر همه چیز به خوبی پیش برود مدیرعامل تسلا می‌تواند تا 28 درصد از سهام تسلا را نیز از آن خود کند. ماسک در حال حاضر ثروتی معادل 20 میلیارد دلار دارد و هیچ حقوقی از تسلا دریافت نمی‌کند، در حقیقت با وجود اینکه برای وی حقوق تعیین شده است اما براساس مستندات کمپانی تسلا، مدیرعامل این شرکت از دریافت آن سر باز می‌زند.

یکی از علل موافقت سهام داران با این بسته پاداش، تمایل آنها به حفظ ایلان ماسک در این کمپانی برای مدتی طولانی است. با این وجود، الزامی به ایفای نقش ماسک در مقام مدیرعامل وجود ندارد و حتی احتمال دارد که در آینده شاهد تصدی این سمت توسط فرد دیگری باشیم که مستقیما به ماسک گزارش می‌دهد.

    نظرات