تسهیل فضای کسب و کار کشور جهت جذب سرمایه‌های خارجی

تسهیل فضای کسب و کار کشور جهت جذب سرمایه‌های خارجی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که تسهیل فضای کسب و کار کشور یکی از راهکارهای موثر برای جذب سرمایه گذاری خارجی است، بیان کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که محیط کسب و کار کشور در مقایسه با دیگر رقبا برای سرمایه گذاران جذاب‌تر باشد.

به گزارش اکوسیستم، ولی الله سیف (رئیس کل بانک مرکزی) در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: واضح است به منظور توسعه اقتصاد کشور باید از ظرفیت‌های قانونی مختلف استفاده کرد و در این راستا علاوه بر حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مورد حمایت قرار بگیرد.

وی در ادامه افزود: هر چقدر محیط و فضای کسب و کار در کشورمان تقویت شود، به همان اندازه امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بیشتر فراهم می‌گردد.

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: ایران برای آنکه در رقابت جذب سرمایه‌گذاری خارجی از رقبا پیش بیفتد، باید به شیوه‌ای عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب‌تر باشد.

وی بیان کرد: در حال حاضر در زمینه فضای کسب و کار در جهان رتبه مناسبی نداریم، بنابراین باید موانع فعالیت‌های اقتصادی و نکات بازدارنده که می‌توانند برای سرمایه گذاران ریسک و هزینه به وجود آورند، رفع شوند. منظم کردن بازار اقتصادی کشور، تعریف حقوق ذینفعان و مشخص کردن دامنه مسئولیت‌ها در همه سطوح در زمینه جذب سرمایه گذاری نقش موثری دارند.

سیف اظهار داشت: بانک مرکزی به منظور یکسان سازی نرخ ارز در راستای حمایت از جذب سرمایه‌گذاری، اقداماتی را انجام داد، همچنین در این راستا تخصیص ارز مبادله را محدود کرد و تلاش‌هایی را نیز برای ارتقای روابط بانکی در سطح بین‌المللی داشته است.

وی افزود: باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت شود و در این راستا باید سرمایه‌گذاران به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. باید شرایطی را در کشور مهیا کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی از شفافیت بازارهای ایران اطمینان حاصل کنند.

    نظرات