باید به استارتاپ‌ها نگاهی توسعه‌ای داشت

باید به استارتاپ‌ها نگاهی توسعه‌ای داشت

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نگاه توسعه‌ای را لازمه رشد کسب و کارهای نوپا دانست.

به گزارش اکوسیستم، محمدباقر اثنی عشری (رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران) در مورد برنامه‌های خود به عنوان رئیس جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در حوزه استارتاپ‌ها گفت: همانطور که در دیگر موقعیت‌ها عمل کرده‌ایم، به استارتاپ‌ها نگاهی توسعه‌ای اما بدون نمایش و جنجال داریم.

وی با شاره به این موضوع که استارتاپ‌ها همواره از جذابیت خاصی برخوردار بوده‌اند، بیان کرد: نباید فراموش کنیم که استارتاپ‌ها در اکوسیستم ICT جایگاه ویژه‌ای دارند، به این معنا که نباید آنها را بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر از اندازه واقعیشان جلوه داد.

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: نهایتا هر استارتاپ باید به یک مجموعه اقتصادی تبدیل شود؛ طبق این مدل از بین تمام استارتاپ‌ها فقط بعضی از آنها می‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند. نمونه‌های بسیار موفقی از کسب و کارهای بسیار بزرگ وجود دارند که ابتدا یک استارتاپ بوده‌اند، ولی اکنون عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستند.

منظور از استارتاپ یا کسب و کارهای نوپا، هر نوع شرکت جوان و ایده‌محوری است که برای رشد و توسعه فعالیت می‌کند. استارتاپ‌ها باید با ایده حل یک مشکل یا ارائه طرح و کاری نو به دنیای کسب و کار وارد شوند. تفاوت استارتاپ با سایر کسب و کارهای نوپا در این است که تضمینی برای موفقیت آنها وجود ندارد و احتمال دارد حتی با داشتن ایده‌های طلایی و نو، به مرحله ورود به بازار نرسند یا پس از مدتی که در بازار حضور داشتند با شکست روبرو شوند.

    نظرات