اولین رویداد استارتاپی نرم‌افزارهای خدمات برگزار شد

اولین رویداد استارتاپی نرم‌افزارهای خدمات برگزار شد

اولین رویداد استارتاپی نرم‌افزارهای خدمات در مجتمع آیت الله هاشمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

به گزارش اکوسیستم، هدف از برگزاری این رویداد، ارائه ایده‌ها و محصولات دانشجویی در زمینه حل مشکلات دانشگاه و رفع نیازهای دانشجویان و استادان بود. همچنین در رویداد نرم‌افزارهای خدمات، وحید صفاری با موضوع مفاهیم کلی استارتاپ و اجزای آن سخنرانی کرد.

در این رویداد ایده‌ها و طرح‌های دانشجویان مورد بررسی قرار گرفتند و طرح‌های برگزیده انتخاب شدند. در روز برگزاری رویداد، تیم‌های برگزیده به ارائه طرح‌های خود پرداختند و پس از آن موارد برتر توسط کمیته علمی انتخاب شدند.

تعداد تیم‌های منتخب در بررسی اولیه 11 تیم بود که از بین آنها ایده‌های تیم‌های کوله پشتی، آزاد راه و قهرمان به عنوان طرح‌ها و ایده‌های برتر اعلام شدند. از تیم‌های برگزیده با اعطای لوح تقدیر، قدردانی گردید.

اولین رویداد استارتاپی نرم افزارهای خدمات برگزار شداولین رویداد استارتاپی نرم افزارهای خدمات برگزار شد

    نظرات