گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه الکامپ 97

گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه الکامپ 97

در روز سوم نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم شاهد سخنرانی علی عمیدی (مدیرعامل کارن کراد) در بخش الکام تاکز با موضوع "چگونه تامین مالی جمعی به رشد اکوسیستم کارآفرینی کمک می‌کند" و همچنین بازدید دکتر سورنا ستاری (معاون علم و فناوری ریاست جمهور) از نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم و سالن‌های الکام استارز بودیم.

    نظرات