شناسا؛ بازوی سرمایه‌گذاری گروه مالی پاسارگاد

شناسا؛ بازوی سرمایه‌گذاری گروه مالی پاسارگاد

شناسا به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه با تکیه بر ارزش‌های امانت‏داری و رفتار حرفه ای و تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی، سودآوری و ارزش آفرینی و با ماموریت ارتقا وضعیت سلامت و سبک زندگی افراد جامعه و استفاده بهینه و پایدار منابع طبیعی، در زمینه شناسائی، شکل دهی، تجاری سازی، سازماندهی و راهبری کسب و کارهای نوآور، مستعد رشد و خوش آتیه مبتنی بر فناوری های حوزه های سلامت، مدیریت منابع طبیعی و سبک زندگی به فعالیت مشغول است.

به گزارش اکوسیستم، ساجدی، مدیرعامل شناسا در گفت و گو با خبرنگار اکوسیستم گفت: "شناسا بازوی سرمایه‌گذاری نوآورانه گروه مالی پاسارگاد است که در آن به تعامل با کسب و کارهای نوپا و افراد کارآفرین پرداخته می‌شود و حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش را در درون خود شکل داده است. از مرحله پیش شتابدهی برای شناسایی ایده‌ها که توسط مجموعه تریگ‌آپ انجام می‌شود، ایده‌ها شناسایی و با آنها تعامل برقرار می‌شود. در این مرحله به پختگی و شکل‌گیری ایده‌ها کمک می‌شود. اگر ایده‌ای از مرحله داوری عبور کند، در مرحله شتابدهی پذیرش شده و در یک بازده پنج ماهه، با تزریق مالی و ارائه مشاوره‌های کسب و کاری، به رشد و توسعه آنها کمک می‌کنیم. بعد از این مرحله، به روش‌های مختلف بر روی کسب و کار سرمایه‌گذاری می‌شود. وجود کسب و کارهای مختلف در گروه این امکان را فراهم می‌کند که از باب توسعه بازار و ادغام و اکتساب بتوانیم در کنار کسب و کارهای نوپا باشیم."

وی در پایان اظهار داشت: "الکامپ فرصت فوق‌العاده‌ای برای کنار هم قرار گرفتن کسب و کارهای خوش آتیه و همچنین کسب وکارهای باسابقه است. شناسا در این محیط برای شناسایی کسب و کارهای جدید و احتمال مشارکت با آنها، در الکامپ شرکت کرده و امیدواریم که بتوانیم افراد مناسبی را پیدا کنیم و در کنار هم کسب و کارهای موفقی داشته باشیم."

    نظرات