Venture Studio بلاکچین: دگرگون کننده اقتصاد سنتی به اقتصاد توکن

Venture Studio: شتابدهنده ها که پس از ایجاد تیم و یا ارائه محصول ماندنی اولیه خدمات می­دهند و خدمات شتابدهنده ها از قبیل سرمایه بذری، منتورشیپ و امکانات اولیه نظیر محل استقرار است فراتر نمی رود. Venture Studioها،  نهادهای کارآفرینی هستند که بر خلاف نهادهای شتابدهنده و VC، به صورت جدی به ایجاد و توسعه استارت آپ­ها در درون خود می­پردازند.

Venture Studio ها را برخی معادل با Startup Studio می دانند اما Startup Studio، صرفاً بر کسب و کار استارت آپی متمرکز است در حالی که Venture Studio حتی ممکن است به توسعه فناوری نیز بپردازد و اصطلاحاً از کف­کف، کار را شروع می­کند. گرچه این مدل مخاطراتی نیز دارد اما بسیاری از منابع مطالعاتی در خارج از کشور نشان ­می­دهد که این مدل نسبت به مدل­ شتابدهنده ها، نتایج مطلوب­تری را خواهد داشت به این شرط که تیم مناسب و قوی در پس این Venture Studio باشد.

ABC ، یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه بلاکچین ایران با آن روبرو شد، این واقعیت بود که به سختی دسترسی به متخصصان این فناوری، فهم کسب و کاری صحیح به بلاکچین و در نهایت توسعه آن وجود داشت؛ بر این اساس، ABC تصمیم گرفت تا از پایین ترین لایه کارآفرینی نسبت به تربیت نیروی انسانی، جذب نیروهای مستعد و در نهایت ایجاد کسب و کارها، اقدام نماید. اقدامی که منجر به ایجاد نوظهورترین استارت آپ­های بلاکچین و زیرساخت­هایی شد که بسیار برای Tokenized کردن اقتصاد در ایران ، لازم است.

منبع: https://medium.com/human-ventures/dissecting-the-venture-studio-model-۲۲f۹b۶۷۹۲cef

لینک اصل خبر در سایت شتاب دهنده بلاکچین (ABC)

    منبع خبر

    شتاب دهنده بلاکچین (ABC)

    شتاب دهنده بلاکچین (ABC)

    شتابدهنده تخصصی تکنولوژی بلاک چین

    نظرات