برگزاری دوره "آشنایی با استارتاپ ها در قالب مباحثه تجاری "در دانشگاه تفرش

برگزاری دوره "آشنایی با استارتاپ ها در قالب مباحثه تجاری "در دانشگاه تفرش

به همت مرکز رشد دانشگاه دوره آموزشی "آشنایی با استارتاپ"  برگزار شد.

دوره آموزشی " آشنایی با استارتاپ ها در قالب مباحثه تجاری" ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان عصر روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در دانشگاه تفرش برگزار شد .

در این دوره آموزشی مهندس  " محسن صدری  " کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارزیابی طرح های دانش بنیان در خصوص مفهوم کلی استارتاپ ، مشاوره و سرمایه گذاری از ایده و تجاری سازی مطالب جامعی را برای شرکت کنندگان بیان نمودند.

ارائه مطالب در خصوص اصول کار تیمی ، پرورش ایده و تیم سازی، امتیاز سنجی و اعتبار سنجی، بازاریابی و تبلیغات ، پیاده سازی و تجاری سازی از دیگر مباحث ارائه شده در این دوره آموزشی بود که با هدف تبیین تعاریف و مفاهیم بنیادین مرتبط با استارتاپ و تجاری سازی برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش یک مرکز رشد در شهر تفرش می باشد

   نظرات