کارگاه آشنایی با فرایند عضویت استارت آپ های دانشجویی در پارک علم و فناوری دانشگاه غیر انتفاعی شمال

کارگاه آشنایی با فرایند عضویت استارت آپ های دانشجویی در پارک علم و فناوری دانشگاه غیر انتفاعی شمال

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات