دوره های آموزشی کارگاه های مرکز رشد خرم آباد

دوره های آموزشی کارگاه های مرکز رشد خرم آباد


جهت دریافت دوره های آموزشی کارگاه های مرکز رشد خرم آباد فایل ضمیمه را دانلود نمایید

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد یک مرکز رشد در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات