۲۰ هزار میلیارد تومان؛ اندازه بازار آزمایش در ایران

۲۰ هزار میلیارد تومان؛ اندازه بازار آزمایش در ایران

استارتاپ شما چندین بار با مشکل مواجه شده و حتی شاهد برخوردهایی با این پلتفرم بوده‌ایم. بعضاً، نداشتن مجوز را دلیل این برخوردها عنوان می‌کنند. مشکل از کجاست؟ پلتفرم ما به نوعی تسهیل‌گری می‌کند، یعنی برقراری ارتباط بین بیمار و مراکز درمانی یا همان آزمایشگاه و خدمات درمانی در منزل. ما ادعا می‌کنیم که پلتفرم آی‌تی است و از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز داریم. ما کار پزشکی انجام نمی‌دهیم و صرفاً واسطه هستیم. با این حال، وزارت بهداشت می‌گوید باید از آنها مجوز بگیریم. شاید جاهایی حق با آنها باشد. مثلاً اگر یک بیزینس تحویل دارو خدایی نکرده داروی اشتباهی بدهد اتفاق بدی می‌افتد. به همین دلیل، بر بعضی از این کسب‌وکارهای پزشکی نظارت کاملی انجام شود. پس آنها پر بیراه نمی‌گویند. خود مراکز درمانی، از جمله آزمایشگاه‌‌ها، اعتراض‌هایی دارند. بحث سود و عدم علاقه به تقسیم آن است یا مسئله دیگری در میان است؟ فقط مسئله سود نیست. وقتی ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات