مسیر همواری پیش رو نداریم

مسیر همواری پیش رو نداریم

ارزش واقعی این خدمات هنوز میان مردم و حتی پزشکان جا نیفتاده است. استارتاپ‌ها می‌توانند با معرفی درست محصولات، نحوه ارائه و کسب‌وکار خود این مسئله را روشن و بارز کنند. مسلماً حوزه خدمات پزشکی جای زیادی برای کار و بهبود دارد. ارزش‌افزوده واقعی زمانی به‌دست می‌آید که کاربران نسبت‌ به خدمات شما احساس نیاز کرده و خود مبلّغ آنها شوند. گسترش سطح و تسریع ارائه خدمات که خود موجب کاهش هزینه‌ها و مشکلات می‌شود، مراقبت مداوم، حتی از راه دور، و کمک به انسجام سیستم‌های مراقبت از سلامت از جمله مسائلی است که استارتاپ‌ها می‌توانند به آنها ورود کرده و به رشد و همه‌گیری آن کمک شایانی بنمایند، چراکه مجموع این عوامل خود موجب پیش‌گیری از امراض نیز می‌شوند. بدیهی است افزایش سطح آگاهی و مراقبت ثمره فعالیت استارتاپ‌های سلامت است. درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، سیستم‌های ارتباط داخلی و ثبت پرونده‌ها و گزارش‌گیری و معاینات از جمله خدماتی هستند که مورد ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات