ایجاد پردیس های پارک علم و فناوری در مراکز استان ها

ایجاد پردیس های پارک علم و فناوری در مراکز استان ها

مهندس سید محمد جواد صدری مهر، سرپرست اداره کل امور پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برنامه کوتاه مدت این اداره کل، ساماندهی وضع موجود پارک علم و فناوری مرکزی دانشگاه و شرکت های مستقر در آن است. وی ادامه داد: برنامه بعدی ما ایجاد پردیس های پارک علم و فناوری در تمام مراکز استان ها در کشور است. با برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده سالانه ۵۰۰ شرکت فناور یا دانش بنیان جدید وارد پردیس های پارک‌ها شوند تا از آنها در جهت رسیدن به بلوغ فناوری و وارد شدن به عرصه تجاری سازی، حمایت شود. سرپرست اداره کل امور پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه تجاری سازی دارای یک ضریب و نرخ است، گفت: این ضریب بدین معنی است که چه تعداد از شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند وارد تجاری سازی شده و ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات