انتخاب کارمند نمونه در پارک علم و فناوری خراسان


مصطفی خداشاهی به عنوان کارمند نمونه پارک علم و فناوری خراسان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ مصطفی خداشاهی مسئول انتظامات پارک علم و فناوری خراسان به عنوان کارمند نمونه انتخاب شد.

این انتخاب براساس نظر سایر پرسنل انجام شد و درجلسه مشترک رئیس پارک خراسان با کارشناسان؛ از ایشان تقدیر و پاداشی اهدا شد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات