نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نوشهر برگزار شد

نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نوشهر در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۳۰ در مرکز رشد با حضور اعضاء برگزار شد. در این جلسه کلیات جذب و پذیرش واحدهای فناور و برنامه های پیشنهادی برای سال ۹۸ هم چنین رویدادهای برنامه ریزی شده جهت اجراء مورد تصویب اعضای جلسه قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات