اعلام نتایج ارزیابی مراکز رشد جهاددانشگاهی در سال ۱۳۹۷

با ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان تجاری سازی سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، مرکز رشد جهاددانشگاهی شهرستان محلات از بین ۲۲ مرکز رشد جهاددانشگاهی کشور با کسب امتیاز ۱۳۵ و با نرخ رشدی برابر با ۱۰۴ درصد از رتبه ۱۸ در سال ۱۳۹۶ موفق به کسب رتبه نهم در سال ۱۳۹۷ گردید.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ور

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ور

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ور

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ور یک مرکز رشد در شهر محلات می باشد

   نظرات