هدف ما این است که همه صندوق گیلان را به عنوان یک صندوق هوشمند و پویا در عرصه سرمایه گذاری بشناسند.

هدف ما این است که همه صندوق گیلان ...

نوآوری و شکوفایی کشور است خود صندوق نوآوری و شکوفایی کشور هم برای ارائه این شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های ...

ادامه خبر
تجهیز مصلی نماز جمعه رودسر با  دستگاه های ضدعفونی هوا  تولیدی یکی از شرکت های فناور مرکز رشد رودسر

تجهیز مصلی نماز جمعه رودسر با دستگاه های ...

شهرستان رودسر تولید شده است و با هماهنگی ستاد نماز جمعه در محل مصلی نماز جمعه ابتدای شیوع کرونا، تست ...

ادامه خبر