دستگاه ضدعفونی کننده سطوح با تکنولوژی بخار هیدروژن پلاسما را ساختند

دستگاه ضدعفونی کننده سطوح با تکنولوژی بخار هیدروژن ...

مرتضی داوودی مدیرعامل شرکت داریا دانش بارثاوا در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: شرکت ...

ادامه خبر
فعالان اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی کشور عراق از شرکت احیادرمان‌پیشرفته بازدید کردند

فعالان اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی کشور عراق از ...

مسئولین شرکت المعمار عراق، فعال اقتصادی در حوزه تجهیزات پزشکی عراق از شرکت احیا درمان پیشرفته بازدید کردند. به گزارش ...

ادامه خبر
معاون تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پارک خراسان بازدید کرد

معاون تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ...

معاون تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتفاق نماینده دفتر انجمن تجهیزات پزشکی کشور و مدیرعامل شرکت ورید از ...

ادامه خبر