سیدحسین اخوان علوی

رییس پارک علم و فناوری قم

، رئیس بنیاد نخبگان استان قم
، مدیر دپارتمان مدیریت اجرایی
قم ، رییس پارک علم و فناوری استان قم
، عضو ستاد اجرایی برنامه ملی شهاب
، عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم
، عضو کمیته یاوران وقف علم وفناوری
، رییس هیات اجرایی منابع انسانی غیر هیات علمی پارک علم و فناوری
، عضو کمیسیون دائمی منطقه پنچ فناوری -پارک علم و فناوری
، عضو کار گروه تخصصی آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم
، عضو شورای سیاستگذاری ستاد هفته پژوهش فناوری استان قم
، رییس کمیته علم و فناوری جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش
، دبیر جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگذیده (شتاب ملی )
، عضو کمیسیون دائمی هیات امنا استان قم -دانشگاه آزاد
، عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان قم
، دبیر واحد استانی شبکه ملی جامعه و دانشگاه

نظرات