علی ساعت ساز یزدی

سئو و دیجیتال مارکتینگ در پذیرش24

دیجیتال مارکتینگ و سئو پذیرش24

کارشناس فنی سابق شرکت تعاونی دانش بنیان شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر

توسعه دهنده سابق اندروید سامانه مدیریت شهری شهربین

 

نظرات