علی فتی

رییس پارک علم و فناوری هرمزگان

کارشناس ارشد مهندسي مکانيک- ساخت و توليد
عضو هيئت علمي رسمی پایه ۹ گروه مهندسي صنايع دانشگاه هرمزگان
رئيس پارک علم و فناوري استان هرمزگان

تحصيلات

ديپلم: رياضي-فيزيک، دبيرستان ويژه فرهنگيان، بندرعباس، ۱۳۷۸

پيش دانشگاهي: رياضي-فيزيک، دبيرستان ويژه فرهنگيان، بندرعباس، ۱۳۷۹

کارشناسي: مهندسي مکانيک- ساخت و توليد، دانشگاه شهيد رجايي، تهران، ۱۳۸۳

عنوان پايان نامه: تئوري و کاربردهاي جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي (Friction Stir Welding)

کارشناسي ارشد: مهندسي مکانيک- ساخت و توليد، دانشگاه صنعتي امير کبير (پلي تکنيک)، تهران، ۱۳۸۵

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: بررسي ميدان دمايي ابزار تراشکاري در براده برداري عمودي به کمک المان محدود

مقالات

ع. فتي و م.ر. رازفر ” اندازه گيري دماي ابزار تراشکاري در براده برداري عمودي به کمک المان محدود ” پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک  ايران، ۲۷-۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۶، تهران دانشگاه صنعتي امير کبير

ع. فتي، م.ر. رازفر ” تعيين دماي ابزار در براده‌برداري عمودي به روش المان محدود و مقايسه با نتايج تجربي” مجله علمي پژوهشي اميرکبير ۱۳۸۹

ر. رجب پور، م.ر رازفر و ع. فتي” بررسي تجربي عوامل مؤثر بر حرارت ايجاد شده در سطح تماس ابزار- براده در برش متعامد” دومين کنگره بين المللي مهندسي ساخت و توليد ايران، آذر ماه ۱۳۸۶ تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران

ح. فرخي، م.ر. رازفز، پ.م. کشتيبان و ع.فتي “بهينه سازي اعوجاج و انقباض در قطعات قالبگيري تزريقي به روش تاگوچي” دومين کنگره بين المللي مهندسي ساخت و توليد ايران، آذر ماه ۱۳۸۶ تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران

Fata, B. Nikuei “The effect of the tool geometry and cutting condition on the tool deflection and cutting forces” International Conference on Manufacturing & Industrial Engineering (ICMIE2010), Amsterdam, The Netherlands, Sep. 28-30, 2010
Moallemi, I. Shafieenejad, H. Davari, A. Fata” On New Solution for non-Newtonian Visco-Elastic Fluid in Pipe” International Review on Modeling and Simulations (I.RE.MOS.), Vol. 4, n. 4 August 2011
A.Fata, N. Moallemi, S. Latifzadeh, I. Shafieenejad, S. F. Hashemi “Wire Coating Analysis Using Magneto-hydrodynamic Flow of a Third grade fluid” International Review on Modeling and Simulations (I.RE.MOS.), Vol. 4, n. 4 Sep. 2011

A.Fata ” Temperature Measurement During Machining Depending on Cutting Conditions” Global Journal of Pure &Applied Science & Technology, 2011 V.1 issue 3 (16-21).

A.Fata ” Temperature Measurement During Machining Depending on Cutting Conditions” Global Journal of Pure &Applied Science & Technology, 2011 V.1 issue 3 (16-21).

فعاليتهاي آموزشي

تدريس دروس علم مواد، روشهاي توليد ۱و۲، نقشه کشي صنعتي ۱و۲، کارگاه جوشکاري و ماشين ابزار در گروه مهندسي صنايع دانشگاه هرمزگان از مهر ماه ۱۳۸۶ تاکنون

تدرس دروس استاتيک، مقاومت مصالح، طراحي اجزاء ماشين، نقشه کشي صنعتي، نقشه کشي کامپيوتري در گروه مکانيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودان

راهنمايي در زمينه انجام پروژه کارشناسي ۵ نفر از دانشجويان مهندسي صنايع

افتخارات

انتصاب به سمت مدير مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه هرمزگان از سال ۸۶ تاکنون و راه اندازي اين مرکز براي نخستين بار در استان هرمزگان

انتصاب به سمت رياست پارک علم و فناوري استان هرمزگان و راه اندازي براي نخستين بار در استان هرمزگان

جوانترين رئيس پارک علم و فناوري و مرکز رشد واحدهاي فناوري کشور

انتخاب به عنوان مدير پژوهشي نمونه استان هرمزگان در سال ۸۸

کسب بالاترين امتياز پايان نامه کارشناسي ارشد در بين وروديهاي ۸۵ مهندسي مکانيک گرايش ساخت و توليد(نمره پروژه ۱۹)- دانشگاه صنعتي امير کبير

فعاليتهاي پژوهشي

مجري پروژه “مطالعه کاهش ضايعات جابه جايي مواد معدني در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس” در محل سايت منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، به سفارش منطقه ويژه اقتصادي ، با موفقيت به پايان رسيده، سال ۱۳۸۹

مجري پروژه ” مطالعه توليد  قطعات ماشين آلات خارجي منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس به روش مهندسي معکوس( Reverse Engineering)” در محل سايت منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، به سفارش منطقه ويژه اقتصادي، با موفقيت به پايان رسيده، سال ۱۳۹۰

مجري پروژه ” مطالعه طرح افزايش ظرفيت اسکله تخليه و بارگيري مواد فله معدني از ۶ ميليون تن در سال به ۱۲ ميليون تن در سال” در محل سايت منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، به سفارش منطقه ويژه اقتصادي، با موفقيت به پايان رسيده، سال ۱۳۸۹

مجري پروژه ” امکان سنجي مقدماتي طرح توليد وسايل بازي و تفريحي پلاستيکي” به سفارش شرکت شهرکهاي صنعتي استان هرمزگان، با موفقيت به پايان رسيده، سال ۱۳۸۹

مجري پروژه ” امکان سنجي مقدماتي طرح توليد پلي وينيل الکل PVA ” به سفارش شرکت شهرکهاي صنعتي استان هرمزگان، با موفقيت به پايان رسيده، سال ۱۳۸۹

مجري پروژه ” امکان سنجي مقدماتي طرح توليد سقف کاذب از ورق آلومينيوم ” به سفارش شرکت شهرکهاي صنعتي استان هرمزگان، با موفقيت به پايان رسيده، سال ۱۳۸۹

مجري پروژه ” مطالعه بهبود استحکام خستگي سازه هاي جوشي به روش ضربات آلتراسونيک UIT ” طرح پژوهشي مستقل به سفارش دانشگاه هرمزگان، با موفقيت به پايان رسيده، سال ۱۳۸۹

مجري پروژه ” بررسي اثر آلاينده هاي زيست محيطي بر روي کارگران و کارکنان در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس” در محل سايت منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، به سفارش منطقه ويژه اقتصادي، در حال انجام

مجري پروژه ” امکان سنجي ساخت اتوماتيک قطعات ساخته شده به روش ماشينکاري” طرح پژوهشي مستقل به سفارش دانشگاه هرمزگان، در حال انجام

مجري پروژه ” تئوري اندازه گيري خوردگي الکتروشيميايي به روش آکوستيک اميشن ” طرح پژوهشي مستقل به سفارش پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان، در حال انجام

مجري پروژه ” طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس” در محل سايت منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، به سفارش منطقه ويژه اقتصادي، در حال انجام

مجري پروژه ” طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) شهرداري بندرعباس” در محل شهرداري بندرعباس، به سفارش شهرداري بندرعباس، در حال انجام

مجري پروژه ” تدوين برنامه کامپيوتري ساخت اتوماتيک قطعات به روش ماشينکاري” طرح پژوهشي مستقل به سفارش دانشگاه هرمزگان، در حال انجام

فعاليتهاي اجرايي

عضو هيئت علمي دانشگاه هرمزگان از مهر ماه ۱۳۸۶ تاکنون

راه اندازي و مديريت مرکز رشد دانشگاه هرمزگان از بدو تاسيس مهر ماه ۱۳۸۶ تاکنون

رئيس پارک علم و فناوري استان هرمزگان از خرداد ۱۳۹۰ تاکنون

مسئول راه اندازي و اخذ مجوز اصولي پارک علم و فناوري استان هرمزگان از شهريور ۱۳۸۸ تاکنون

مشاور ارشد شهرداري باقر شهر تهران در پروژه چند منظوره استخر، سونا و آمفي تئاتر از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

مشاور شرکت جناح دشت بندر در زمينه ساخت ماشين آلات راهسازي از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

عضو کارگروه پژوهش، فناوري و نوآوري استان هرمزگان

عضو کارگروه علمي هفته پژوهش استان هرمزگان سال ۸۹، ۹۰

نظرات