فهرست مدیر ارشد
امیر مستکین

امیر مستکین

  • مدیر ارشد دیجیاتو
توحید قهرمانی

توحید قهرمانی

مهران کرمی

مهران کرمی

  • مدیرعامل هاب اصفهان و مشاور نوآوری همراه‌اول
  • تهران-تهران
حامد  حامدیان

حامد حامدیان

  • مدیر توسعه اکوسیستم کارآفرینی
محمد گرویی

محمد گرویی

علی جاهدی

علی جاهدی

حمیدرضا پیله ور

حمیدرضا پیله ور

شاهین  شرقی

شاهین شرقی

  • عضو هیئت اجرایی و عضو نیک اندیش
جواد برزگران

جواد برزگران

  • برنامه نویس سیستم های نهفته
محمد رضا  نوروزی

محمد رضا نوروزی

  • مشاور مدیر عامل شرکت شناسا، مدیرعامل آتی نگر