فهرست مدیر ارشد
محمد گرویی

محمد گرویی

توحید قهرمانی

توحید قهرمانی

علی جاهدی

علی جاهدی

حمیدرضا پیله ور

حمیدرضا پیله ور

شاهین  شرقی

شاهین شرقی

  • عضو هیئت اجرایی و عضو نیک اندیش
جواد برزگران

جواد برزگران

  • برنامه نویس سیستم های نهفته
محمد رضا  نوروزی

محمد رضا نوروزی

  • مشاور مدیر عامل شرکت شناسا، مدیرعامل آتی نگر
رضا  الفت نسب

رضا الفت نسب

  • عضو اصلی هیئت مدیره
فرهاد اینالوئی

فرهاد اینالوئی

  • معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین
امیر مستکین

امیر مستکین

  • مدیر ارشد دیجیاتو
محمدمهدی لطفی

محمدمهدی لطفی

  • عضو هيئت مديره