فهرست مدیر ارشد
محمد رضا نوروزی

محمد رضا نوروزی

 • مشاور مدیر عامل شرکت شناسا، مدیرعامل آتی نگر
رضا الفت نسب

رضا الفت نسب

 • عضو اصلی هیئت مدیره
فرهاد اینالوئی

فرهاد اینالوئی

 • معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین
امیر مستکین

امیر مستکین

 • مدیر ارشد دیجیاتو
محمدمهدی لطفی

محمدمهدی لطفی

 • عضو هيئت مديره
عادل طالبی

عادل طالبی

 • استراتژیست کسب و کارهای آنلاین
 فرزاد رحمانی

فرزاد رحمانی

 • عضو هیئت مدیره
احسان پرتو

احسان پرتو

 • عضو هیئت مدیره
محمد غفوریان

محمد غفوریان

 • مدیر تیم نرم افزاری
امید حیدری

امید حیدری

 • مدیر آموزش مجازی
مینا گل محمدی

مینا گل محمدی

 • مدیر ارزیابی شرکت شناسا