رویداد مجازی (وبینار) معرفی نیازهای فناورانه صنعت ...

در این رویداد آنلاین، نیازمندی‌های فناورانه سازندگان، تامین کنندگان و بهره برداران بزرگ صنعت برق ...

رویداد مجازی (وبینار) معرفی نیازهای فناورانه صنعت ...

در این رویداد آنلاین، نیازمندی‌های فناورانه سازندگان، تامین کنندگان و بهره برداران بزرگ صنعت برق ...

رویداد مجازی (وبینار) معرفی نیازهای فناورانه صنعت ...

در این رویداد آنلاین، نیازمندی‌های فناورانه سازندگان، تامین کنندگان و بهره برداران بزرگ صنعت برق ...

رویداد مجازی (وبینار) معرفی نیازهای فناورانه صنعت ...

در این رویداد آنلاین، نیازمندی‌های فناورانه سازندگان، تامین کنندگان و بهره برداران بزرگ صنعت برق ...

جذب نیرو- شرکت صنایع الکترونیک فرتاک کنترل ...

شرکت صنایع الکترونیک فرتاک کنترل از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ...

جذب نیرو- شرکت صنایع الکترونیک فرتاک کنترل ...

شرکت صنایع الکترونیک فرتاک کنترل از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ...

جذب نیرو- شرکت صنایع الکترونیک فرتاک کنترل ...

شرکت صنایع الکترونیک فرتاک کنترل از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ...

جذب نیرو- شرکت صنایع الکترونیک فرتاک کنترل ...

شرکت صنایع الکترونیک فرتاک کنترل از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ...

جدیدترین استارتاپهای استان زنجان

اوستا

اوستا یک استارتاپ در شهر زنجان می باشد

  شرکت امین رایشرکت امین رای

  شرکت امین رای

  شرکت امین رای یک استارتاپ در شهر زنجان می باشد

   فارمک

   خرید و فروش آنلاین کالای تخصصی خود ، در زمینه دام و طیور و کشاورزی و آبزیان از استان مورد نظر در سرار کشور

    پارکهای علم و فناوری استان زنجان

    پارک علم و فناوری استان زنجانپارک علم و فناوری استان زنجان

    پارک علم و فناوری استان زنجان

    پارک علم و فناوری استان زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

    پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانپارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

    پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

    پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

    مراکز رشد استان زنجان

    مرکز رشد پارک علم و فناوری زنجانمرکز رشد پارک علم و فناوری زنجان

    مرکز رشد پارک علم و فناوری زنجان

    مرکز رشد پارک علم و فناوری زنجان یک مرکز رشد در شهر زنجان می باشد

    مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجانمرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجان

    مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجان

    مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجان یک مرکز رشد در شهر زنجان می باشد

    مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابستهمرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابسته

    مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابسته

    مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابسته یک مرکز رشد در شهر خرمدره می باشد

    مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجانمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

    مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

    مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان یک مرکز رشد در شهر زنجان می باشد

    مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

    مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

    مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک مرکز رشد ...

    فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان زنجان

    جلال صبا

    جلال صبا

    • مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری
    کامران جعفری

    کامران جعفری

    • مسئول مركز رشد واحدهاي فناور صنايع فرهنگي زنجان

    دانشگاه های کارآفرین زنجان

    دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

    دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

    دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک دانشگاه در شهر زنجان می باشد