فهرست استارتاپهای شکست خورده
چهارنعلچهارنعل

چهارنعل

پلتفرم سوارکاری و صنعت اسب

فرازفراز

فراز

فراز یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

فارمافورفارمافور

فارمافور

فارمافور یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

زیکزیک

زیک

زیک یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

فودیشوفودیشو

فودیشو

پلتفرم حوزه تغذیه

دادرس ۲۴دادرس ۲۴

دادرس ۲۴

ارائه خدمات آنلاین دریافت سند حقوقی و اوراق و قرارداد

آراویراآراویرا

آراویرا

آراویرا ، اولین سرویس رزرواسیون آنلاین خدمات آرایشگاه ها

برندابرندا

برندا

تجارت الکترونیکنام صاحب استارتاپ: سینا معروف- محسن وحدت- مهدی کماسی- سیمین قسمتی

  شناور هوشمند آتشنشان بدون سرنشین راهینوشناور هوشمند آتشنشان بدون سرنشین راهینو

  شناور هوشمند آتشنشان بدون سرنشین راهینو

  شناور هوشمند آتش‌نشان بدون سرنشین با قابیلت کنترل از راه دور، همگام با به‌روزترین تکنولوژی دنیا در زمینه ایمنی..

  آف و منآف و من

  آف و من

  یک برنامه تبلیغاتی تخفیفاتی که بازی برد برد جالبی بین مشتری و کاربر را استارت میزند

  پرشپرش

  پرش

  پرش یک شتابدهنده در شهر شیراز می باشد

  موباجیمموباجیم

  موباجیم

  موباجیم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

  پلوتوپلوتو

  پلوتو

  پلتفرم ساخت فروشگاه اینترنتی به همراه سیستم مدیریت فروش

  پیک پکپیک پک

  پیک پک

  پیک پک یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

  آی تاکسیآی تاکسی

  آی تاکسی

  سرویس جامع حمل و نقل مسافر

  پیک یابپیک یاب

  پیک یاب

  The company is involved with monitoring, tracking and delivery of local parcels. With mission to enhance the delivery of small ...