ترجمه، دریچه‌ای به سوی آینده!

ترجمه، دریچه‌ای به سوی آینده!

چاپ کتاب یک فرآیند سخت و نفس گیر است؛ ترجمه و چاپ کتاب را می‌شود شبیه به دومیدانی استقامت دانست، البته اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم به دو میدانی امدادی می‌توانیم تشبیه کنیم! دو میدانی امدادی شروع این ماراتن و دویدن در این مسیر با انتخاب کتاب توسط متخصص رشته های مختلف شروع می‌شود، کتابی که کارایی و جذابیت لازم برای مطالعه و کاربرد لازم را داشته باشد؛ به طور مثال دکتر شهاب لطفعلی مترجم کتاب ” تعهد: فلسفه‌ی مدیریت منابع انسانی هوآوی” این کتاب را بیش از یک سال پیش ترجمه کرده و بستر مناسبی برای انتشار این کتاب که به دست مخاطبان واقعی‌ خود برسد پیدا نمی‌کرده است تا با همبودگاه آشنا می‌شود؛ در دوی امدادی بعد از طی مسافتی، نشان و علامت تیم به فرد دیگری سپرده می‌شود و ادامه‌ی مسیر با فرد دیگری است تا نشان تیم به هدف و جایگاه نهایی خودش برسد. مترجم متخصص ...

متن کامل نوشته در سایت همبودگاه

منبع بلاگ

همبودگاه

همبودگاه

همبودگاه یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه کتاب است.

    نظرات