چک لیست رسیدگی به صورت وضعیت موقت

چک لیست رسیدگی به صورت وضعیت موقت

اعمال ضریب به قیمت‌های جدید ابلاغ نشده. اعمال صورتجلسات و دستورکارهای ابلاغ شده. تعیین تکلیف خسارات و تعهدات انجام نشده پیمانکار.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات