کارگاه آشنایی و کار با دستگاه IMU

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه IMU

مدرس: مهندس باقری شرکت بنیان صنعت نوین میلاش زمان برگزاری: سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ساعت ۱۱ لینک برگزاری: http://vc2.khu.ac.ir/r2g2kx2g97ir/

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات