روشهای برداشت ذرت بذری
     
      روشهای برداشت ذرت بذری
     
      روشهای برداشت ذرت بذری

روشهای برداشت ذرت بذری روشهای برداشت ذرت بذری روشهای برداشت ذرت بذری

یکی از چالش های موجود در تولید ذرت بذری، برداشت ذرت بذری به صورت مستقیم با کمباین غلات می‌باشد. که موجب کاهش کیفیت بذر شده و زیان شده است. ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ادامه مطلب یکی از چالش های موجود در تولید ذرت بذری، برداشت ذرت بذری به صورت مستقیم با کمباین غلات می‌باشد. که موجب کاهش کیفیت بذر شده و زیان شده است. یکی از چالش های موجود در تولید ذرت بذری، برداشت ذرت بذری به صورت مستقیم با کمباین غلات می‌باشد. که موجب کاهش کیفیت بذر شده و زیان شده است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات