تفاوت کشت بهاره و پاییزه چغندرقند
     
      تفاوت کشت بهاره و پاییزه چغندرقند
     
      تفاوت کشت بهاره و پاییزه چغندرقند

تفاوت کشت بهاره و پاییزه چغندرقند تفاوت کشت بهاره و پاییزه چغندرقند تفاوت کشت بهاره و پاییزه چغندرقند

در ایران به دلیل شرایط آب و هوایی که حاکم است می توان چغندرقند را به دو صورت پاییزه (کاشت در پاییز و برداشت در بهار ) و بهاره (کاشت در بهار و برداشت در پاییز) کشت نمود. که براساس چالش های موجود از جمله آب کشت پاییزه برتری بیشتری به کشت بهاره دارد. که در این مطلب می خواهیم تفاوت کشت بهاره و پاییزه چغندرقند و مزایای آن را بررسی کنیم. ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ادامه مطلب در ایران به دلیل شرایط آب و هوایی که حاکم است می توان چغندرقند را به دو صورت پاییزه (کاشت در پاییز و برداشت در بهار ) و بهاره (کاشت در بهار و برداشت در پاییز) کشت نمود. که براساس چالش های موجود از جمله آب کشت پاییزه برتری بیشتری به کشت بهاره دارد. که در این مطلب می خواهیم تفاوت کشت بهاره و پاییزه چغندرقند و مزایای آن را بررسی کنیم. در ایران به دلیل شرایط آب و هوایی که حاکم است می توان چغندرقند را به دو صورت پاییزه (کاشت در پاییز و برداشت در بهار ) و بهاره (کاشت در بهار و برداشت در پاییز) کشت نمود. که براساس چالش های موجود از جمله آب کشت پاییزه برتری بیشتری به کشت بهاره دارد. که در این مطلب می خواهیم تفاوت کشت بهاره و پاییزه چغندرقند و مزایای آن را بررسی کنیم.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات