تصفیر نفت در بودجه از این دولت بر نمی آید/ اصلاح دولت در گروی اصلاح مجلس است

تصفیر نفت در بودجه از این دولت بر نمی آید/ اصلاح دولت در گروی اصلاح مجلس است

تصفیر نفت در بودجه از این دولت بر نمی آید/ اصلاح دولت در گروی اصلاح مجلس است منبع

متن کامل نوشته در سایت IREX۲World

منبع بلاگ

IREX۲World

IREX۲World

معرفی کالاها و خدمات زنجیره صادرات ایران

نظرات