کانون نوآوران و فناوران

سازمان مردم نهاد (NGO) تخصصی در حوزه استارتاپ، کارافرینی و اشتغال

 

 

کانون مردم نهاد نوآوران و فناوران یک سازمان مردم نهاد / NGO تخصصی در حوزه استارتاپ، کارافرینی و اشتغال است که با هدف کلی شناسایی، ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از جامعه فعال جوان برای ایجاد کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) شکل گرفته است.


شماره مجوز : 13981411282801/2572

مرکز اصلی فعالیت : استان سمنان
مکان دفتر: شاهرود، پارک علم و فناوری استان سمنان

دبیر سمن : سید حسین موسوی

محور فعالیت : ، اجتماعی ، هدایت شغلی / کارآفرینی ، کسب و کارهای نوپا
هدف کلی: هدایت استعدادها و ظرفیت های جوانان به سمت ایجاد شغل پایدار

اهداف، ماموریت ها و روش های اجرای اهداف:
۱- پوشش کامل فعالیتهای موردنیاز شکل گیری اکوسیستم استارتاپی از جمله فرهنگسازی- شناسایی و ساماندهی جامعه هدف- آموزش (کارگاه و رویداد)- بهره برداری از منابع و زیرساختهای موجود در مراکز مرتبط – کمک به کسب و کارهای نوپا با انجام اقدامات مختلف نظیر کمک به معرفی کسب وکار -کمک به رشد و توسعه کسب وکار- کمک به جذب سرمایه گذار
۲- کمک به کارآفرینان برای بالا بردن توان کاری آنان با ترکیب از افزایش انگیزه ، مشاوره و داده های آموزشی و ارتقا سطح دانش و مهارت و اطلاعات لازم برای دستیابی به توانمندیهای ایجاد مشاغل جدید یا تقویت مشاغل موجود
۳- کمک به رونق اقتصاد محلی با افزایش اشتغال از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید و پر ثمر در بخشهای صنعت ، کشاورزی ، خدماتی ، اجرای طرحهای اقتصادی ، برگزاری نمایشگاهها ، همایشها و…. ایجاد بستر مناسب برای شناساندن بینش کارآفرینی با کمک و همکاری وزارتخانه و سازمان ها وادارات مرتبط
۴- بستر سازی برای برقراری ارتباط مناسب و موثر میان مراکزتصمیم گیری و اداری استان از یکسو و صاحبان صنایع ، کارآفرینان ، کارشناسان و کارورزان حوزه کار آفرینی از سوی دیگر برای بررسی و رفع نواقص در ایجاد شرایط مناسب و امن جهت گسترش کارآفرینی
۵- انجام فعالیتهایی که برای تحقق اهداف مرکز کارآفرینی ضروری می باشند مانند ایجاد بانک اطلاعات کارهای انتشاراتی ، برگزاری سمینارها و کنفرانسها و دوره های آموزشی در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی
۶- فراهم سازی زمینه اطمینان و باور در دارندگان سرمایه های مادی و فکری از طریق ایجاد روحیه کارآفرینی در آنان برای افزایش سرمایه گذاری بمنظور نوآوری در تولید و رونق اشتغالزایی
۷- جذب و افزایش کمی تعداد کارآفرینان جدید و توسعه کیفی توانمندیهای آنان در بازار کسب و کار استان برای ایجاد مشاغل نوین شناسایی قابلیتهای کارآفرینی نهفته در افراد و توسعه آن ، با هدف راه اندازی کسب وکار های نوپا یا استارتاپ ها
۸- ایجاد بستر مناسب برای جلب و جذب سرمایه های مادی و معنوی با کمک سازمانهای بین المللی و افراد حقیقی یا حقوقی در خارج از کشور برای دستیابی به رونق اقتصاد ملی
۹- شناسایی و ساماندهی جامعه هدف در بانک های اطلاعاتی جامع و منسجم و کمک به شناسایی پتانسیل های فردی جمعی و جغرافیایی استان برای ایجاد مشاغل جدید و یا تقویت مشاغل موجود
۱۰- بررسی ، تحقق و شناسایی موانع و مشکلات فراروی توسعه کارآفرینی در مراحل مختلف کسب و کار و انعکاس آن به مسئولان و دستگاههای اجرائی استان
۱۱- برنامه ریزی تحقیقاتی جهت شناخت عوامل و شرایط موثر در ایجاد اشتغال و کار آفرینی ، شناخت موانع ، تنگناها ومحدودیتهای فرا راه زمینه های ایجاد اشتغال و راههای رفع این موانع
۱۲- برنامه ریزی برای حلقه اتصال قراردادن کانون کار آفرینی میان مراکز تصمیم گیری و کارشناسان و صاحب نظران با کارآفرینان و صاحبان ایده های نو