مدارک لازم و چگونگی ثبت موسسه داوری

موسسه داوری نیز مانند موسسات حقوقی، از دسته موسسات غیرتجاری هستند که توسط اداره ثبت شرکت ها ثبت می­شوند. دیوان عدالت اداری نیز تاسیس موسسه داوری را در حالی‌ که موسس، دارای پروانه وکالت نیست، تظاهر در امر وکالت می­داند. که با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت، جُرم است، پس ثبتِ موسسه داوری در اداره ثبت شرکتها نیاز به مجوز وکالت دارد. سایر مدارک لازم جهت ثبت موسسه داوری ۱-. تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ۳- تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری ۴- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی) ۵- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی) ۶- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ موسسه) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات