آشنایی با موضوع داوری و صلاحیت موسسات داوری

قانونگذار این حق را به طرفین دعوا می­دهد که برای حل اختلاف خود به یک داور مراجعه کنند. با استفاده از این حق، طرفین دعوا به جای اینکه به دادگاه مراجعه کنند و مدت طولانی درگیر تشریفات و نوبت رسیدگی و... شوند، می ­توانند خارج از دادگاه، دعوای خود را نزد یک داور عادل و متخصص و با تجربه بُرده و با هزینه و وقتِ کمتر، به حقوق خویش برسند. سابقه داوری از قوه قضائیه نیز بیشتر است، چرا که انسانها از هزاران سال پیش برای حل مشکلات، به داور مراجعه می‌کردند و امروزه همه کشورها با گذشت سالیان بسیار به این نتیجه رسیده‌اند که اتاق های داوری بار دیگر باید احیا شود. در اتاقِ داوری، تصمیمِ داور همان اعتبارِ حکمِ قاضی را دارد. ضمنا موجبِ صرفه جویی در زمان و هزینه می­شود و حقِ انتخابِ داور نیز با خود طرفین است. تشکیل موسسات داوری امروزه در جهت بسترسازیِ مناسب ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات