سرقفلی چیست و بررسی نکات حقوقی در مورد حق سرقفلی مغازه و املاک تجاری

سرقفلی در واقع نوعی امتیاز به مستاجر محسوب می­شود و بایست آن را مطابق با قوانین و مقررات کنونی، به دو صورت تقسیم نمود. نوعی از سرقفلی است که از حق کسب و پیشه حاصل می­ شود و در واقع به قوانین قبل از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اطلاق دارد و بدین گونه است که مستاجر یک ملک تجاری به مرور حقوق قانونی تحت عنوان کسب، پیشه و تجارت برایش ایجاد و دست به دست واگذار می­ شود و عموم مردم از آن به سرقفلی یاد می­ کنند. نوع دیگری از سرقفلی که در قانون ۱۳۷۶ از آن نام برده شده است، بدین طریق است که مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند، سرقفلی ملک (امتیاز کسب و کار) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می ­کند و براساس این قرارداد، مالک سرقفلی به هیچ وجه مالک عین ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات