فهرست استارتاپ شهر نیشابور
پیمنت۱۲پیمنت۱۲

پیمنت۱۲

پیمنت۱۲ یک استارتاپ در شهر نیشابور می باشد

بامن۲۴بامن۲۴

بامن۲۴

کیف پول دیجیتال پیگرام ابزاری است که فرآیند پرداخت را برای کاربران خود تسهیل می‌کند.

همیاب ۲۴همیاب ۲۴

همیاب ۲۴

ردیابی و جستجوی کالای دیجیتال گمشده و سرقتی